Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2009 11:25 82/2009 Zarządzenie Nr 82/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009
04.12.2009 08:58 83/ 2009 ZARZĄDZENIE Nr 83/ 2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 26.11. 2009r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
04.12.2009 08:57 84/2009 Zarządzenie nr 84/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 26.11.2009 r. w sprawie ustalenia wartości gruntów do inwentaryzacji mienia komunalnego
03.12.2009 13:44 86/2009 zarzadzenie Nr 86/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
03.12.2009 12:31 85/2009 ZARZĄDZENIE NR 85/2009 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 30.11.2009r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
18.11.2009 15:09 81/2009 Zarządzenie nr 81/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
03.11.2009 09:07 80/2009 Zarządzenie nr 80/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji.
02.11.2009 09:35 79/2009 Zarządzenie nr 79/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.10.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
27.10.2009 14:44 78/2009 Zarządzenie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009
13.10.2009 11:30 77/2009 Zarządzenie nr 77/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna