Tomasz Kocyła 05.03.2009 15:01

SPRZEDAŻ LOKLAU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

­

 

SPRZEDAŻ LOKLAU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Wymagane druki :

Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.

Wymagane załączniki :

-------------------------------

Opłaty :

opłata za sporządzenie wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego, o wysokości

 

 opłaty wnioskodawca jest informowany przez Referat Techniczno-Inwestycyjny; niniejsza kwota

 

zaliczana jest na poczet ceny;

 

przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu wpłata kwoty równej

 

 cenie lokalu z uwzględnieniem ewentualnej bonifikaty oraz wpłata pierwszej opłaty z tytułu nabycia

 

prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu związanego z własnością lokalu, zgodnie

 

 z wartością określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, wpłaty wnoszone są na konto bankowe

 

nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003 lub w kasie urzędu (parter);

 

taksa notarialna i opłaty sadowe pobierane przez notariusza- wnoszone w dniu podpisania umowy

 

sprzedaży lokalu.

 

Termin załatwienia sprawy :

Do 6 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Techniczno-Inwestycyjny,

(drugie piętro, pokój nr 15),

telefon 074/86 97 663

 

Tryb odwoławczy :

--------------------------

Opłata za odwołanie :

--------------------------

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

(tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);

 

Uchwała nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

 

z dnia 27.01.2004r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami

 

stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój (wraz z późniejszymi zmianami)

Uwagi :

W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrywania sprawy.

Procedura sprzedaży lokalu może zostać przerwana na każdym jej etapie.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:SPRZEDAŻ LOKLAU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2009 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.03.2009 15:28 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
06.03.2009 15:23 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
05.03.2009 13:05 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
05.03.2009 13:01 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)
05.03.2009 12:04 Dodano załącznik "mieszkanie.pdf" (Tomasz Kocyła)