Tomasz Kocyła 15.12.2010 14:17

Uchwała Nr II/07/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju.

­

Uchwała Nr II/07/2010

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku ze złożoną skargą przez Pana Krzysztofa Worach,

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju kieruje skargę Pana Krzysztofa Woracha do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, w terminie do dnia 28 grudnia 2010 r.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju


/-/ Jan ŚmielakZałączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/07/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2010 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2010 14:17 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)