Tomasz Kocyła 15.12.2010 14:14

Uchwała nr II/05/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

­

Uchwała nr II/05/2010

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t,j, Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 190 ust 1, pkt 2b oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 176, poz. 119),

Rada Miejska w Dusznikach- Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


W związku z wyborem na Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Rymarczyka.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Dusznikach- Zdroju.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju


/-/ Jan Śmielak
Uzasadnienie:

W związku z wyborem p. Andrzeja Rymarczyka na Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój konieczne jest podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego zgodnie z art. 190 ust 1 pkt 2b z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr II/05/2010 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2010 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2010 14:14 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)