Tomasz Kocyła 07.12.2010 14:48

Uchwała Nr I/03/2010 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 r. W sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.

­

Uchwała Nr I/03/2010

Rady Miejskiej Dusznik Zdroju
z dnia 1 grudnia 2010 r.W sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 Statutu Miasta Duszniki Zdrój, po przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 r. stwierdza się wybór radnej


KRYSTYNY SUCHODOLSKIEJ


na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.


§ 2


1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta oraz na stronach internetowych gminy www.bip.duszniki.pl .Przewodniczący Rady Miejskiej

Dusznikach-Zdroju


/-/Jan Śmielak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/03/2010 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 r. W sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2010 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2010 14:48 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)