Piotr Cisakowski 26.07.2021 10:12

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Informację o zakończeniu postępowania w sprawie „Projektu robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój)-Duszniki-Zdrój”.

­

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Informację o zakończeniu postępowania w sprawie „Projektu robót geologicznych dla potrzeb wykonani dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój)-Duszniki-Zdrój”, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z powyższym  zawiadamiamy strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się a aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Wydziału geologii Urzędu Marszałkowskiego , ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pok. nr.200, w godz. 7:30-15:30,po uprzednim elektronicznym (roman.rataj@dolnyslask.pl) lub telefonicznym (71 770 44 45 poinformowaniu o takim zamiarze i uzgodnieniu terminu.

Niniejsze obwieszczanie podaje się do publicznej widomości w terminie od dnia 26 lipca 2021r., do dnia 08 sierpnia 2021r.

Informacje opracowano na podstawie otrzymanego Obwieszczenia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Informację o zakończeniu postępowania w sprawie „Projektu robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój)-Duszniki-Zdrój”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Informację wytworzył:Piotr Cisakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2021 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.07.2021 10:18 Edycja dokumentu (Piotr Cisakowski)
26.07.2021 10:12 Utworzenie dokumentu. (Piotr Cisakowski)