Małgorzata Gorzkowska 27.04.2021 08:08

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. finansowych

­

AOS.111.1.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

na stanowisko

ds. finansowych

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została  wybrana

Pani Dorota Stojanowska

zamieszkała w Dusznikach - Zdroju

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko. Wykazała się szerokim zakresem wiedzy ogólnej jak i szczegółowej niezbędnej do wykonania określonej w ogłoszeniu pracy.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Sekretarz Gminy

Wiesław Bator

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. finansowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2021 08:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.04.2021 08:08 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Gorzkowska)