Tomasz Kocyła 08.01.2010 08:06

Zarządzenie nr 96/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

­Zarządzenie nr 96/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 31 grudnia 2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./, art.11, art.25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 174/2 AM-5 obręb Centrum o powierzchni 717 m²§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 96/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2010 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2010 08:06 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)