Tomasz Kocyła 16.12.2009 12:08

Zarządzenie nr 91/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych

­


Zarządzenie nr 91/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./, art.11, art.25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:


§ 1.


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane:

  • działka nr 58/6 AM-3 obręb Podgórze o powierzchni 1573 m²

  • działka nr 58/7 AM-3 obręb Podgórze o powierzchni 1116 m²

  • działka nr 58/8, 59/3 AM-3 obręb Podgórze o powierzchni 1168 m²


§ 2.


Do wykonania zarządzenia upoważniony jest Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój.§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 91/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2009 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2009 12:08 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)