Tomasz Kocyła 03.11.2009 10:12

DUSZNICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

­

DUSZNICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres: 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Rynek 6

tel. 530571069
 

email: dusz.stow@wp.pl

 

Skład Zarządu:

 

 

Prezes  - Jolanta Rymarczyk

 

V-ce Preses  - Małgorzata Hołyst

 

Skarbnik - Maria Bukowska

 

Sekretarz - Aleksandra Hausner-Rosik

 

 

 

Komisja Rewizyjna :

 

Przewodniczący - Agnieszka Wieczorek

 

Zastępca  - Zofia Włodyka

Sekretarz - Maria Szerszeń

Posiedzenia odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca w Klubie Seniora w Urzędzie Miasta o godz.16.30

 

 

Program Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

przewidziany przez zarząd na lata 2014 do 2018 w Dusznikach-Zdroju:

 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobie niepełnosprawnej lub rodzinie dziecka, w dostępie do informacji poprzez PCPR w Kłodzku oraz pomocy w dostępie do rehabilitacji zdrowotnej.

 

1. Cel podstawowy :

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób niepełnosprawnych dorosłych oraz dzieci, poprawę jakości życia przez zapewnienie pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

2. Cele realizacji działalności :

1. Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych.

2. Kształcenie i oświata w przypadkach indywidualnych.

3.Rehabilitacja społeczna.

 

2.1.Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych.

1.Wskazanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,

dotyczącego problemu osoby niepełnosprawnej w zakresie informacji o

uprawnieniach.

2.Pomoc w załatwianiu środka transportu do lekarza lub rehabilitację.

3.Współpraca z parafialnym „Caritas” w Dusznikach-Zdroju w celu wypożyczenia

sprzętu osobom niepełnosprawnym.

Efektem spodziewanym w takiej pomocy osobie niepełnosprawnej lub rodzinie

dziecka niepełnosprawnego będzie, zlikwidowanie barier w dostępie do informacji

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

2.2. Kształcenie i oświata w przypadkach indywidualnych.

1.Dokonanie diagnozy ilości dzieci niepełnosprawnych wymagających

indywidualnego korzystania z nauki szkolnej oraz przedszkolnej.

2.Pomoc w umieszczeniu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu i szkole,

z możliwością tworzenia grup integracyjnych .

3.Objęcie opieką psychologiczną i zapewnienie wsparcia pedagogicznego dzieciom

uczęszczającym do ogólnodostępnych placówek oświatowych.

4.Podjęcie próby stworzenia dla dzieci niepełnosprawnych uczących się, pomocy

stypendialnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

5.Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego wymagającego indywidualnej

nauki szkolnej w korzystaniu z pomocy pedagogów.

 

2.3.Rehabilitacja społeczna.

1.Przedsięwzięcia rekreacyjne i kulturalne organizowane dla dzieci niepełnosprawnych

jako imprezy okolicznościowe, oraz organizowanie spotkań dla niepełnosprawnych

dorosłych.

2.Inicjowanie tworzenia klubu wzajemnego wsparcia rodziców dzieci

niepełnosprawnych w celu przezwyciężenia życiowych problemów i wzajemnego

wspierania się doświadczeniem i poradą.

3.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwinięcia opieki

dziennej nad osobami samotnymi ,starszymi i niepełnosprawnymi w Domu

Dziennego Pobytu. Wspólna organizacja programów weekendowych.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:DUSZNICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2009 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2017 15:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Możdżan-Karmazyn)
02.08.2017 15:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Możdżan-Karmazyn)
27.05.2014 08:05 Edycja dokumentu (Anna Witkowska)
07.03.2012 10:51 Dodano załącznik "Zasady przyznawania świadczeń.doc" (Administrator Systemu)
07.03.2012 10:51 Dodano załącznik "Zasady przyznawania świadczeń.doc" (Administrator Systemu)
05.12.2011 10:19 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.11.2010 09:17 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
29.11.2010 08:55 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
23.11.2010 08:49 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
10.11.2010 12:37 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
03.11.2009 10:12 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)