Monika Kuchejda 21.02.2017 11:09

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 23 lutego 2017 r.I

­

OGŁOSZENIE O SESJI
Dnia 23 lutego 2017 r. (czwartek)
o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta
w Dusznikach-Zdroju 
(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

XXXII SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W DUSZNIKACH-ZDROJU


Porządek obrad XXXII sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Roczne podsumowanie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
 5. Roczne podsumowanie działalności Dusznickiego Zakładu Komunalnego z uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego oraz działalności Rady Nadzorczej DZK.
 6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
 7. Realizacja wniosków radnych za rok 2016 i uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta. 
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju za rok 2016. 
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej;
b) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
c) zmiany uchwały nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Duszniki-Zdrój;
d)   stanowiska Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie pozostawienia wsi Słoszów i Dolina  w obwodach publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Duszniki-Zdrój;
e) projektu ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój do nowego ustroju szkolnego;
f) przedłużenia czasu obwiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój;
g) przejęcia od Województwa Dolnośląskiego letniego i zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 389 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój;
h) likwidacji Straży Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. 
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju
                                                                                                 /-/ Andrzej Rymarczyk

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 23 lutego 2017 r.I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2017 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2017 11:09 Utworzenie dokumentu. (Monika Kuchejda)