Monika Kuchejda 30.12.2016 08:55

Zawiadomienie o XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 r.

­

O GŁOSZENIE O SESJI

Dnia 30 grudnia 2016 r. (piątek)

o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju

(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

 

XXX NADZWYCZAJNA SESJA

RADY MIEJSKIEJ

W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

 

 

Porządek obrad XXX sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025.

a) odczytanie uchwały nr III/309/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;

b) odczytanie uchwały nr III/311/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Duszniki-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;

c) odczytanie uchwały nr III/310/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017;

d) odczytanie opinii Komisji Finansów;

e) uchwalenie budżetu gminy Duszniki-Zdrój na 2017 rok;

f) uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2017-2025.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

/-/ Andrzej Rymarczyk

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2016 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2016 08:55 Utworzenie dokumentu. (Monika Kuchejda)