Administrator Systemu 27.05.2015 13:18

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju

­

ZARZĄDZENIE NR 20/2015

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

Z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104, 1041 - 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu uregulowania organizacji pracy i porządku wewnętrznego w urzędzie oraz określenia praw i obowiązków pracowników, ustala się „Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 24/2007 z dnia   06 marca 2007 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

 

Załączniki

  • 1. (doc 158 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2015 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2015 13:21 Dodano załącznik "1." (Administrator Systemu)
27.05.2015 13:18 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)