Tomasz Kocyła 23.02.2009 18:23

Burmistrz

­

 

 

Piotr Lewandowski

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój
od 8 grudnia 2014r.

 

 

Kompetencje i zadania Burmistrza:

 

 

 1. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przypisów określających status Burmistrza.

   

 1. jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,

   

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,

   

 1. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,

   

 1. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

   

 1. wydaje zarządzenia  porządkowe w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym

   

 1. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

   

 1. jest terenowym szefem obrony cywilnej,

   

 1. awansuje pracowników samorządowych wg obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,

   

 1. nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

   

 1. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:


  - Zastępcy Burmistrza,
  - Sekretarza Gminy,
  - Skarbnika Gminy,

   

   

 1. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy:

   

  - Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,

  - d/s Kultury i Turystyki,

  - d/s. Sekretarsko – Kancelaryjnych,

  - Obsługi Prawnej,

  - Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

  - Miejskiego Centrum Reagowania.

 

 

 

tel. 0748697660

 

burmistrz@duszniki.pl

 

 

 

 

Burmistrz Miasta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek 
od godziny 9:30 do godziny 16:00,
w razie nieobecności Burmistrza przyjmuje Zastępca Burmistrza

Pokój nr 10 I p

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Burmistrz
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2009 18:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.08.2019 11:52 Edycja dokumentu (Anita Bodzińska)
11.12.2014 09:42 Edycja dokumentu (Anna Witkowska)
09.12.2014 08:51 Edycja dokumentu (Anna Witkowska)
20.01.2011 09:26 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
17.12.2010 09:06 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
17.12.2010 09:05 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
17.12.2010 09:05 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
15.12.2010 07:47 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
20.10.2009 11:48 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
13.03.2009 14:43 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
13.03.2009 14:41 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
02.03.2009 12:20 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
28.02.2009 12:29 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
23.02.2009 15:41 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
23.02.2009 15:39 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
23.02.2009 12:54 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
23.02.2009 12:23 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)