Natalia Barańska 31.12.2012 08:36

ZARZĄDZENIA nr 123/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowanej

­

 

ZARZĄDZENIA nr 123/2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu

nieruchomość niezabudowanej

 

Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2010 Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do podziału, a następnie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie numerem 182/41 AM-5 obręb Centrum.

 

§ 2.

 

Do wykonania zarządzenia upoważniony jest Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.12.2012 08:36 Utworzenie dokumentu. (Natalia Barańska)