Natalia Barańska 30.08.2012 11:11

ZARZĄDZENIA nr 73/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej

­

 

ZARZĄDZENIA nr 73/2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze

przetargu nieruchomości lokalowej

 

Na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2010 Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 7 znajdujący się w budynku położony na terenie miasta Duszniki Zdrój przy ul. Świerczewskiego 10.    

 

§ 2.

 

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż części gruntu z działki nr 160/11 AM-5 obręb Centrum niezbędnego do racjonalnego korzystania z całego budynku.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.08.2012 11:11 Utworzenie dokumentu. (Natalia Barańska)