Tomasz Kocyła 19.03.2009 12:22

ZEZWOLENIA Z ZAKRESU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

­

ZEZWOLENIA Z ZAKRESU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW.

 
 1. Miejsce składania wniosku:

 

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 
 1. Wymagane druki :

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów.

 
 1. Wymagane załączniki :

 
 • Opinia dendrologiczna,

 • Kopia mapy ewidencyjnej gruntu z zaznaczonymi drzewami.

 
 1. Opłaty :

 

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu III, ust 44, pkt 6 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) 

 
 1. Termin załatwienia sprawy :

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca

 
 1. Jednostka odpowiedzialna :

 

Referat Techniczno-Inwestycyjny, (drugie piętro, pokój nr 20), telefon 074/86 97 681

 
 1. Tryb odwoławczy :

 

Na odmowę wydania zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej

 
 1. Opłata za odwołanie :

 

--------------------------

 
 1. Podstawa prawna :

 
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z 12 marca 2007r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2007r. Nr 46 poz. 306)

 
 1. Uwagi :

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i adres właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm lub powierzchnię zajmowaną przez krzewy, przeznaczenie terenu, na którym znajduje się zieleń, przyczynę i termin usunięcia zieleni.

 

Wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której rośnie  drzewo/krzew , włączając w to współmałżonków, jeśli obydwoje są współwłaścicielami posesji.

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZEZWOLENIA Z ZAKRESU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2009 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.12.2017 13:49 Dodano załącznik "Zgloszenie usuniecie drzew-krzewow" (Administrator Systemu)
21.12.2017 13:49 Dodano załącznik "wniosek usuniecie drzew-krzewow" (Administrator Systemu)
21.12.2017 13:47 Usunięto załącznik wniosekdrzewa.pdf (Administrator Systemu)
06.02.2017 13:59 Dodano załącznik "Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf" (Natalia Barańska)
06.02.2017 13:59 Edycja dokumentu (Natalia Barańska)
14.06.2010 09:21 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
14.06.2010 09:20 Dodano załącznik "wniosekdrzewa.pdf" (Tomasz Kocyła)
14.06.2010 09:20 Usunięto załącznik wniosekdrzewa.pdf (Tomasz Kocyła)
11.05.2010 14:46 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
11.05.2010 14:46 Dodano załącznik "wniosekdrzewa.pdf" (Tomasz Kocyła)
11.05.2010 14:45 Usunięto załącznik wniosekdrzewa.pdf (Tomasz Kocyła)
30.11.2009 09:05 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
30.11.2009 09:04 Dodano załącznik "wniosekdrzewa.pdf" (Tomasz Kocyła)
30.11.2009 09:03 Usunięto załącznik wniosekdrzewa.pdf (Tomasz Kocyła)
19.03.2009 11:25 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
19.03.2009 11:24 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
19.03.2009 11:22 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)