Tomasz Kocyła 09.03.2009 13:46

udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

­ 

 

udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 1. Wymagane załączniki :

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu tj.:

 • Osoby zatrudnione w zakładach pracy winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto uzyskanych w roku poprzedzającym rok (miesiące X-XII), za który ma być wnoszona opłata,

 • Emeryci i renciści winni przedłożyć odcinki przekazu świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z całego roku, lub zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ujmujące dochód brutto za rok poprzedzający rok (miesiące X-XII), za który ma być wnoszona opłata,

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto uzyskanych w roku poprzedzającym rok(miesiące X-XII), za który ma być wnoszona opłata,

 • Osoby nie pracujące winny przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy zawierające informacje o zasiłku (brutto) uzyskanym w roku poprzedzającym rok(miesiące X-XII), za który ma być wnoszona opłata,

 • Osoby nie pracujące i nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy winny przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok(miesiące X-XII), za który ma być wnoszona opłata,

 • Uczniowie oraz studenci winni przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

 • Osoby samotnie wychowujące dzieci winny przedłożyć dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne lub rentowe.

 1. Opłaty :

brak

 1. Termin załatwienia sprawy :

Niezwłocznie.

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Referat Finansowy, (drugie piętro, pokój nr 25), telefon 074/8697 667.

 1. Tryb odwoławczy :

nie jest przewidziany.

 1. Opłata za odwołanie :

--------------------------

 1. Podstawa prawna :

 • art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz.2603 ze zmianami)

 1. Uwagi :

Termin złożenia wniosku do 31 marca .
Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2009 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.03.2009 13:47 Edycja dokumentu (Tomasz Kocyła)
09.03.2009 13:46 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)