Tomasz Kocyła 05.03.2009 13:32

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

­
 
PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM. 
 1. Miejsce składania wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 1. Wymagane druki :
Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym.
 1. Wymagane załączniki :
 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie (oryginał),
 • Wypis z ewidencji gruntów dla działki, do której ma nastąpić przyłączenie i działki przyłączanej wraz z załącznikiem graficznym- odbitka z mapy zasadniczej (oryginał),
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kopia),
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie (oryginał do okazania celem potwierdzenia za zgodność) 
 1. Opłaty :
-----------------------
 1. Termin załatwienia sprawy :
Do 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. 
Sprawa rozstrzygania jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie maja 
zastosowania.
 1. Jednostka odpowiedzialna :
Referat Techniczno-Inwestycyjny,
 (drugie piętro, pokój nr 15), 
telefon 074/86 97 663
 1. Tryb odwoławczy :
--------------------------
 1. Opłata za odwołanie :
--------------------------
 1. Podstawa prawna :
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami);
 1. Uwagi : 
 • Odbitkę mapy zasadniczej można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Okrzei 1 57-300 Kłodzko,
 • W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.


 

 

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2009 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2009 14:37 Edycja dokumentu (Barbara Rodak)
05.03.2009 13:32 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kocyła)