1. Nazwa sprawy:

Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi - parter, tel. 74 8697 689, e-mail: bp@duszniki.pl, czas pracy: pon-pt 8.00 - 15.00

 1. Opis sprawy:

Stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, zwane dalej stypendiami, przyznawane są za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Dyscyplinami sportowymi znaczącymi dla miasta Duszniki-Zdrój są w szczególności:

 1. biathlon,
 2. narciarstwo biegowe,
 3. narciarstwo zjazdowe,
 4. sporty wrotkarskie,
 5. łyżwiarstwo szybkie,
 6. strzelectwo,
 7. kolarstwo,
 8. piłka nożna.

Dla kogo:

 1. uczniowie klas od IV do VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum i liceum zamieszkali na terenie Gminy Duszniki-Zdrój bądź, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój,
 2. pozostałe osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój

Osoba fizyczna może otrzymać stypendium za osiągnięte wynik sportowe, jeśli spełni łącznie wskazane

poniżej kryteria:

Kryterium 1

 1. zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski, Finał Pucharu Polski), organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I,II lub III),
 2. zdobyli miejsce I-X w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Finał Pucharu Świata, Finał Pucharu Europy), organizowanych przez odpowiednie związki sportowe.

Kryterium 2 - ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój lub uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój.

 1. Wymagane załączniki:

Wniosek- wzór

złożony do 30 września każdego roku.

 1. Sposób załatwienia:

Informacja o przyznaniu stypendium.

 1. Osoba odpowiedzialna:

Kierownik Referatu Organizacyjnego, tel. 74 8697 676  e-mail: wp@duszniki.pl

 1. Podstawa prawna:

- art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.)

 

- uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej  w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/287/18 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/191/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 

- uchwała Nr  LIX/287/18 Rady Miejskiej  w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/191/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 

- uchwała XXXVII/191/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.06.2013r. w sprawie: w sprawie: stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:stypendia sportowe dla osób fizycznych - karta usług (informacje)
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:06.09.2013 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Sujak
Data aktualizacji:06.09.2019 09:16