UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

Wniosek o wypis i wyrys z planu/studium..

 1. Wymagane załączniki :

Mapa ewidencyjna lub sytuacyjno-wysokościowa ze wskazaną działką

 1. Opłaty :

skarbowa:

 • od wypisu do 5 str.- 30 zł , powyżej 5 str. - 50 zł

 • od wyrysu za każdą rozpoczętą stronę A4 - 20 zł, nie więcej niż - 200 zł

płatne w kasie urzędu (parter) lub na rachunek bankowy

nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

 1. Termin załatwienia sprawy :

Ustawowy dla załatwienia sprawy – w terminie do 30 dni.

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Referat Techniczno-Inwestycyjny, (drugie piętro, pokój nr 21), telefon:074/8697688;

 1. Tryb odwoławczy :

--------------------------

 1. Opłata za odwołanie :

--------------------------

 1. Podstawa prawna :

 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

 1. Uwagi :

---------------------------


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:03.03.2009 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:08.02.2010 09:43