RADA MIEJSKA

w DUSZNIKACH-ZDROJU

informuje, że dnia 27 stycznia 2011 r. o godz. 1500

w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju, odbędzie się


IV SESJA

RADY MIEJSKIEJ


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta w okresie od 23 grudnia 2010 r. do 19 stycznia 2011 r.

  3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2010 – efekty realizacji zadań.

  4. Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2011-2017:


a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój,

b) dyskusja nad projektem uchwały,

c) głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na rok 2011 – procedura uchwalania:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,

b) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały budżetowej,

d) dyskusja nad projektem budżetu, wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1. zmiany w uchwale Nr LIV/271/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

     2. uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok”,

     3. wystąpienia Gminy Duszniki-Zdrój ze Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”.

7. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.

 1. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

/-/ Jan Śmielak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: RADA MIEJSKA w DUSZNIKACH-ZDROJU informuje, że dnia 27 stycznia 2011 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, odbędzie się IV SESJA RADY MIEJSKIEJ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:21.01.2011 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:21.01.2011 12:09