I Nazwa sprawy:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Duszniki-Zdrój

II Miejsce Złożenia dokumentów:

Rodzic/prawny opiekun składa za pośrednictwem placówki oświatowej do 25 czerwca każdego roku szkolnego kartę dowozu dziecka w kolejnym roku szkolnym

III Wymagane dokumenty:

  1. Karta dowozu dziecka
  2. Zobowiązanie

 

IV Termin  załatwienia sprawy:

  1. Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września wnioski należy złożyć do 25 czerwca poprzedzającego dany rok szkolny. Rozpatrywane są niezwłocznie.
  2. Karty złożone w trakcie roku szkolnego rozpatrywane są nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do urzędu.

V Sposób załatwienia sprawy:

Wciągnięcie na listę uczniów dowożonych do placówek oświatowych znajdujących się na ternie gminy Duszniki-Zdrój

VI Osoba odpowiedzialna

Beata Kowal tel. 74 8697 676 wp@duszniki.pl, p. nr 6

VII Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

 VIII Podstawa prawna:

  1. Art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
  2. Art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021, poz. 1082 ze zm.)
  3. Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
  4. Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Miejskie w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój .
  5. Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miejskie w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019.

 

IX Dodatkowe informacje:

Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek zapewnić dojazd do placówki oświatowej jeśli droga dziecka z domu przekracza:

3 km -w przypadku dzieci 5 i 6 letnich,

3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,

4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Beata Sujak
Data publikacji:22.06.2022 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Sujak
Data aktualizacji:11.08.2022 07:48