Duszniki-Zdrój, dnia 09.03.2022 r.

INFORMACJA BURMISTRZA

MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej, wykaz dotyczący nieruchomości położonych w Gminie Duszniki-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia.

W/w wykaz będzie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 09.03.2022 r. do 30.03.2022 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Anita Bodzińska
Data publikacji:09.03.2022 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anita Bodzińska
Data aktualizacji:09.03.2022 08:31