OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 27 stycznia 2022 roku (czwartek)

o godz. 12:00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

odbędzie się:

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

Porządek obrad XLVsesji:

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapytania do dyrektorów jednostek podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Wyjaśnienia dotyczące spraw poruszanych na ostatnich komisjach i sesji.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Duszniki-Zdrój;
 2. uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
 3. o zmianie uchwały XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie opłaty targowej i ustalenia jej wysokości;
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Duszniki-Zdrój;
 5. uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2022;
 6. zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2022 r.
 1. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta za okres od 22 grudnia 2021 do 18 stycznia  2022 r.
 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 27 stycznia 2022r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:20.01.2022 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:20.01.2022 13:15