Harmonogram rekrutacji do Przedszkola w Dusznikach -Zdroju

na rok szkolny 2022/2023

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

14 lutego

25 lutego
 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola

01 marca

 

Udostępnienie  oferty przedszkola odnośnie rekrutacji.

01marca

 

26 marca

 

Rejestracja  wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

11 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12 kwietnia

 

22 kwietnia

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu.

25 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 25 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

01 czerwca

 

10 czerwca

 

Złożenie w przedszkolu  wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

17 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 czerwca

 

 

24 czerwca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu.

27 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 27 czerwca

Procedura odwoławcza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji oraz przyznane im wartości w punktach  w roku szkolnym 2022/2023

 

 

L.p.

 

 

Kryterium

Wartość kryterium            w punktach

 

1

Dziecko , które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  lub dziecko, które w roku szkolnym, na który przeprowadza się rekrutację, podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

8

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku, w tym za pośrednictwem płatnika.

1

3

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.

3

4

 

Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2

5

Dziecko , którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.

1

6

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin.

1

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Beata Sujak
Data publikacji:17.01.2022 09:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Beata Sujak
Data aktualizacji:16.02.2022 12:17