Działając na  podstawie art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój uprzejmie informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (II piętro) w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykaz dotyczący  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego nr 6, położonego w  budynku  przy  ul. Krakowskiej 10 w Dusznikach-Zdroju, który  będzie przedmiotem sprzedaży  w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lokali mieszalnych budynku Krakowska 10 w Dusznikach-Zdroju.

Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  10.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 22.02.2022 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Krakowskiej 10 w Dusznikach-Zroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Agnieszka Fituch
Data publikacji:10.01.2022 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Fituch
Data aktualizacji:10.01.2022 14:26