OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 2 grudnia 2021 roku (czwartek)

o godz. 12:00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

odbędzie się:

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

Porządek obrad XLIIsesji:

 1. Otwarcie obrad Sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Zapytania do dyrektorów jednostek podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości.

 4. Wyjaśnienia dotyczące poruszanych spraw na ostatnich komisjach i sesji.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

 2. zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021

 3. ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki-Zdrój.

 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju

 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu kłodzkiego

 7. zmiany przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Duszniki-Zdrój.

 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (Sudecka 31/2)

 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (J. Wybickiego 2/18)

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (Stroma 8/7)

 11. zmiany uchwały nr XXXIX/235/21 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych

 12. uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za bezzasadną.

 13. Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój

 1. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta za okres od 27 września do 16 listopada 2021 roku.

 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLII Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 2 grudnia 2021 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:18.11.2021 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:23.11.2021 11:11