OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 28 października 2021 roku (czwartek)

o godz. 12:00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

odbędzie się:


XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

 1. Otwarcie obrad Sesji.

 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju.

 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Zapytania do dyrektorów jednostek podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Wyjaśnienia dotyczące poruszanych spraw na ostatnich komisjach i sesji.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Duszniki-Zdrój w 2021 roku,

 2. zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021,

 3. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój,

 4. o zmianie uchwały Nr XXXVIII/231/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój",

 5. o zmianie uchwały nr L/246/18 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec.

 1. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta za okres od 16 września do 20 października 2021 roku.

 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

Materiały dostępne pod adresem: http://dusznikizdroj.esesja.pl/

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLI Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 28 października 2021 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Anita Bodzińska
Data publikacji:21.10.2021 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anita Bodzińska
Data aktualizacji:21.10.2021 14:15