Zawiadomienie

Na podstawie art.400 ust.7 oraz art.401 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne(Dz. U. z 2021r.poz.624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informacje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia NARTORAMA Sp. z o.o., Zieleniec 136, 57-340 Duszniki-Zdrój, pozwolenia wodno prawnego na usługę wodną , tj. wprowadzenia do rowu, znajdującego się ma działce nr 21/6 obręb 0006 Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój, oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z projektowanego lokalu gastronomicznego mającego powstać na działce nr 21/6, obręb 0006 Zieleniec gmina Duszniki-Zdrój.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4,48-300 Nysa

tel. +48 (77) 431 51 72, fax: +48 (77) 431 53 48

e-mail:zznysa@wody.gov.pl

W załączeniu Zawiadomienie sygn.WR.ZUZ.4.4210.167.2021.MM

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej widomości informacje, sprawie udzielenia NARTORAMA Sp. z o.o., Zieleniec 136, pozwolenia wodno prawnego na usługę wodną.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Data publikacji:27.07.2021 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Cisakowski
Informację aktualizował:Piotr Cisakowski
Data aktualizacji:27.07.2021 11:41