Informacja o ostatecznym terminie na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z  Covid-19.

Informuję, iż w dniu 14 maja 2021r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r.o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r.z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r. W myśl znowelizowanych przepisów wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów epizodycznych pozostawiono bez rozpatrzenia, zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – tj. nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r. W przypadku niespełnienia określonego warunku przyznania tej pomocy lub określonego wymogu we wskazanym powyżej terminie Agencja zobligowana jest do odmowy przyznania pomocy.

Stosowny komunikat informujący Wnioskodawców o tak istotnej zmianie zasad w toku prowadzonych postępowań w sprawie o przyznanie pomocy Agencja zamieściła na swojej stronie internetowej, tj. www.arimr.gov.pl.

(poniżej link do komunikatu  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html)

 

Z wyrazami szacunku,

Justyna Borysewicz-Rudy

Główny Specjalista

Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i Promocji

Dolnośląski Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław

tel. 71-364-71-18/ IP 62118

www.arimr.gov.pl

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o ostatecznym terminie na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Data publikacji:21.05.2021 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Cisakowski
Informację aktualizował:Piotr Cisakowski
Data aktualizacji:21.05.2021 13:00