OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 29 kwietnia 2021 roku (czwartek)

o godz. 12:00 w formie zdalnej

odbędzie się:


XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

 1. Otwarcie obrad Sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Zapytania do dyrektorów jednostek podległych oraz wystąpienia zaproszonych gości.

 4. Wyjaśnienia dotyczące poruszanych spraw na ostatnich komisjach i sesji.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w obrębie Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój,

 2. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021,

 3. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXII/92/12 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju,

 4. zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021,

 5. przeprowadzenia kontroli inwestycji - Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków, w ramach projektu "Aqua Mineralis Glacensis".

 1. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta za okres od 5 marca do 19 kwietnia 2021 roku.

 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

Materiały dostępne pod adresem: http://dusznikizdroj.esesja.pl/

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Anita Bodzińska
Data publikacji:22.04.2021 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anita Bodzińska
Data aktualizacji:22.04.2021 13:31