AOS.111.3.2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

na stanowisko

ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została  wybrana

Pani Alicja Smolarz

zamieszkała w Dusznikach - Zdroju

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko. Wykazała się szerokim zakresem wiedzy ogólnej jak i szczegółowej niezbędnej do wykonania określonej w ogłoszeniu pracy.

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Karolina Łuszczki

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:AOS.111.3.2020 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Data publikacji:10.09.2020 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak