BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

 

ogłasza przetarg w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na poddaszu budynku przy ul. Kłodzka 12  w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, Łazienki oraz przedpokoju  o powierzchni użytkowej 39,50 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 170/7 AM-5 obręb Centrum  o pow. 307 m2 w udziale wynoszącym 720/10000 (7,20%)

 

Cena wywoławcza: 78 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju /nr 17/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  5.000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki Zdrój Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 21.09.2020 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

oraz na stronie internetowej www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl.  

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

Ponadto określa się:

  • termin wniesienia ceny nabycia nieruchomości do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 28.09.2020 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na poddaszu budynku przy ul. Kłodzka 12 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, Łazienki oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,50 m2.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:14.08.2020 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:14.08.2020 10:01