Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 29.07.2020 r. - rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozaządowe oraz inne podmioty w zakresie polityka społeczna, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.08.2020 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:04.08.2020 14:51