KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY WNIOSKÓW

DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19


Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:


1. Zalecamy przedsiębiorcom możliwość składania wniosków  do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.


2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.


3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).


4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do skrzynki przedsiębiorca  zostanie wezwany do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Piotr Cisakowski
Data publikacji:21.05.2020 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Cisakowski
Informację aktualizował:Piotr Cisakowski
Data aktualizacji:21.05.2020 11:31