INFORMACJA

PRZEDSIĘBIORCO !

PAMIĘTAJ O WPISIE DO BAZY DANYCH ODPADÓW JAKIE PRODUKUJESZ

Przypominamy! Osoby prowadzący działalność gospodarczą powinny pamiętać o nowych obowiązkach, jakie nakłada na nich ustawa o odpadach oraz innych ustaw dotyczących gospodarowania i utylizacji odpadów.

W większości przypadków, każdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z wytarzaniem odpadów, mogą to być: odpady poprodukcyjne, zużyty papier, tonery, odpady po opakowaniach (kartony, folie) zużyte komputery, baterie, świetlówki, żarówki, itp.

Każda działalność gospodarcza ma określone kody i rodzaje odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia działalności.

Od 24 stycznia 2018r., istnieje obowiązek wpisu do BDO (Baza Danych Odpadów) - bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać wpisu w bazie, która jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski.

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas posiadali zezwolenia na transport odpadów, chcący w dalszym ciągu kontynuować taką działalność, również muszą wpisać się do rejestru, gdyż po 24 lipca 2018 decyzje straciły ważność.

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do bazy BDO można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Wydział Środowiska 

Dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14,  50-411 Wrocław

Rejestr BDO

Anna Wojciechowska - tel. 71 770 43 57
Agnieszka Wąsowicz - tel. 71 770 42 41

Katarzyna Orzechowska - tel. 71 770 44 11
Jadwiga Chruścicka - tel. 71 770 44 33

Sekretariat  
Edyta Żmudzińska - tel./fax. 71 770 40 72
Paulina Szczepanik - tel. 71 770 40 73

Pomoc merytoryczną można również uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię BDO, pod nr telefonów 22 34 04 050 oraz 22 37 50 500. Usługa dostępna jest w godzinach 8-15. Kontakt w Ministerstwie Klimatu pod nr telefonu 22 369 20 65.

Natomiast ogólne informacje dotyczące ustawy o odpadach komunalnych można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, Rynek 9 pok. nr 26 III piętro.

Osoba do kontaktu:

Pani Agata Mikulewicz Inspektor d.s. Ochrony  Środowiska tel. 74/869 76 81, e-mail:srodowisko@duszniki.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogólna informacja dla przedsiębiorców dot. Bazy Danych o Odpadach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.05.2020 08:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:07.05.2020 14:52