AOS.111.2.2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

na stanowisko

ds. inwestycji

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został  wybrany

Pan Sławomir Bernacki

zamieszkały w Dusznikach - Zdroju

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko. Kandydat wykazał się wiedzą ogólną jak i szczegółową niezbędną do wykonania określonej w ogłoszeniu pracy.

 

 

Zastępca Burmistrza

Karolina Łuszczki

                                                                           

                                                                         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Data publikacji:26.02.2020 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak