Zarządzenie Nr 7 /2020

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania  wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta  Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h  oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.) oraz do Uchwały nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej  w Dusznikach Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2020 rok, podaję do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 12.12.2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

 

§ 1

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2020 wynosi 60.000,00 zł

 

§ 2

Zestawienie zadań, na które zostały przyznane środki:

 

Numer

 

Nazwa organizacji

 

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

 

 

1

PTTK oddział Ziemi Kłodzkiej Koło terenowe „Ducha gór Liczyrzepy”

w Dusznikach Zdroju,

Rynek 6

Organizacja Imprez Turystycznych

1 000 zł

 

 

2

Stowarzyszenie Klub Golfistów Hrabstwa Kłodzkiego,

Borowina 2a, Szczytna

Akademia Golfa od Juniora do Seniora dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Dusznik - Zdroju

3 000 zł

 

 

3

UKS Muflon

ul. Sprzymierzonych 6

57-340 Duszniki-Zdrój

Upowszechnianie narciarstwa biegowego oraz biathlonu wśród dzieci - szkolenie oraz udział w imprezach na nartach biegowych, biathlonie  zgrupowaniu

7 000 zł

 

 

4

MKS Duszniki-Zdrój

ul. Wybickiego , 57-340 Duszniki Zdrój

Szkolenie i udział w imprezach sportowych w biathlonie letnim i zimowym

25 000 zł

 

 

5

UKS Orlica

ul. Sportowa 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa

10 000 zł

 

 

6

MKS ZEM POGOŃ Duszniki-Zdrój,

ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój

Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Duszniki-Zdrój oraz uczestnictwo w rywalizacji w ramach struktury OZPN Wałbrzych

12 000 zł

 

 

7

MKS ZEM POGOŃ Duszniki-Zdrój,

ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój

Prowadzenie szkółki piłkarskiej

2 000 zł

 

Razem                                                                                              60.000 zł

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju (tablica ogłoszeń),
  3. na stronie internetowej – www.duszniki.pl

 

§ 5

Zarządzenie podlega doręczeniu wszystkim oferentom, którzy złożyli oferty w konkursie.

 

Z-up Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza
Karolina Łuszczki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięciae otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:20.01.2020 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Gorzkowska
Data aktualizacji:03.08.2020 10:39