OBWIESZCZNIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”

położonego na:

Działki znajdujące się w przewidywanym obszarze oddziaływania przedsięwzięcia:

DUSZNIKI ZDRÓJ OBRĘB 0006 ZIELENIEC

Obręb 0006 Zieleniec Arkusz 1:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/8, 5/9, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 6, 8, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/11, 11/12, 13/2, 13/4, 13/5, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/1, 16/3, 16/5, 16/6, 16/7, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/11,21/12, 21/10, 21/12, 21/13, 21/14, 22, 44, 159,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  5/10, 5/11, 7, 11/4, 13/1,

Obręb 0006 Zieleniec Arkusz 2:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/4, 9/5, 10, 11/2, 11/14, 18, 19/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/15, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/26, 19/27, 19/28, 19/29, 20, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 25, 26, 27/6, 27/10, 27/13, 27/11, 27/16, 27/17, 27/21, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 28, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8,  32/2, 32/5, 32/6, 32/7, 33/1, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 40/1, 42, 43, 45,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 

1/2, 2/2, 6/1, 6/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11/3, 11/7, 11/8,16, 24, 27/22, 27/26, 29, 30/1, 31/4, 34, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 38/307, 39, 41,

Obręb 0006 Zieleniec Arkusz 3:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/4, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/19,  12, 16, 20, 17, 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6, 14/14, 15/9, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/18, 15/19, 15/22, 15/24, 15/25,15/27, 15/28, 15/29, 15/30, 15/32, 18/3, 18/5, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 19/2, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/11, 38,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 

1/5, 2/3, 2/4, 3, 4, 5/3, 7, 15/16, 15/17, 23/2, 23/3, 24/7, 24/8, 24/10, 24/11, 25/5, 26, 27/1, 27/11, 28/1;

Obręb 0006 Zieleniec Arkusz 4:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

10/7, 10/3, 17, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 27/2, 29, 31, 38, 11/315, 14/250, 36/300,  37/314,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 

2/1, 2/4, 3/2, 6/313, 12/316, 15/251, 16/249, 18/249, 20/286, 22, 23/1, 23/2, 25, 26/3, 28, 30, 32/301, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5,

DUSZNIKI ZDRÓJ OBRĘB 0005 LASY

Obręb 0005 Lasy Arkusz 1:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

3, 4, 5, 7/182, 42, 42/2, 42/8, 12/183, 15/184, 17/280,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 1/178, 2/2, 8, 9/1, 10/185, 11/186, 13/5, 18/281,

Obręb 0005 Lasy Arkusz 2:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia:

26/299, 27/297, 28/295, 29/292, 30/291, 31/302,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 19/288, 20/290, 21/289, 22/293, 23/294, 24/296, 25/298, 34,

Obręb 0005 Lasy Arkusz 7: 

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  237;

DUSZNIKI ZDRÓJ OBRĘB 0002 ZDRÓJ

Obręb 0002 Zdrój Arkusz 1 :

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 9/1, 

Obręb 0002 Zdrój Arkusz 2:

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  94

Obręb 0002 Zdrój Arkusz 4 :

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: :  152, 164, 165, 171

Obręb 0002 Zdrój Arkusz 5 :

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia: 197, 195/4 ( na geoportalu powiatu 244)

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 

177, 181, 183/4, 184, 185, 186, 194/1, 194/11, 195/1, 195/3, 194/7, 194/7, 194/10,

Obręb 0002 Zdrój Arkusz 6:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia: 204/1, 204/2, 205, 214, 215/2, 172,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  199, 201, 202, 203/5, 203/6, 203/7, 203/9, 203/10, 204/1, 206, 207/376, 208, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212/178, 213, 215/1, 216/1, 216/2, 216/3, 217, 219/224, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 224/1, 230, 231/1, 231/2, 233,

Obręb 0002 Zdrój Arkusz 7:

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia: 236/4,

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:237, 236/2, 236/3,

PODGÓRZE:

Obręb 0004 Podgórze  Arkusz 1 :

Działki w obrębie oddziaływania inwestycji :  10/185,

Obręb 0004 Podgórze  Arkusz 5:

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  114,

Obręb 0004 Podgórze Arkusz 6 :

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  135, 162,

Obręb 0004 Podgórze Arkusz 7 :         

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia: 155, 156, 157, 158, 159, 168

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  169, 170,

Obręb 0004 Podgórze Arkusz 9 :

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia: 189, 190, 193

Obręb 0004 Podgórze Arkusz 8:

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia:  175, 176, 180, 181, 182

Obręb 0004 Podgórze Arkusz 10 :

Działki na terenie realizacji przedsięwzięcia: 197, 198/1, 198/2

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 195, 196, 199, 200, 201, 203, 202,

SZCZYTNA:

Obręb 0002 Szczytna  Arkusz 10 :

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 

2409/179, 2423/180, 2424/181, 2425/196, 2426/272, 2430/274, 2431/273,

Obręb 0002 Szczytna  Arkusz 14 :

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 2521/275, 2522/276, 2536/277,

Obręb 0002 Szczytna  Arkusz 15 :

Działki w obrębie oddziaływania przedsięwzięcia: 2645, 2570/239,  2573/1, 2574/248,

 

zawiadamiam  Strony postępowania

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

 

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6 w godzinach urzędowania 7:30- 16:00 (przerwa od 12:15- 13:00), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: bp@duszniki.pl

 

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego Obwieszczenia. tj. od 9 – 23 stycznia 2020

 

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju (codziennie w godzinach 7:30- 16:00, w tym również 11.01.2020 r.) w pokoju nr 23. Uwagi i wnioski składać można składać w Biurze Obsługi Interesanta (codziennie w godzinach urzędowania).

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZNIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:09.01.2020 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:10.01.2020 11:11