Aby dokonać zameldowania na pobyt stały należy:
  1. Pobrać, wydrukować i wypełnić druk "zgłoszenia pobytu stałego"
  2. Należy pamiętać o:
    a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
    b. dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale),
    c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli czynność ma zostać dokonana przez pełnomocnika
  3. Udać się do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6 i dokonań czynności zameldowania.
  4. Odebrać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Jeżeli lokal, w którym ma zostać dokonany meldunek jest własnością innej osoby, wówczas przy dokonywaniu czynności wymagana jest również jej obecność.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie pobytu stałego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:28.08.2019 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:28.08.2019 15:56