RO.OSW.4464.2.2019

Duszniki-Zdrój, 16.08.2019 r

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego o cenę dowozu uczniów i opiekunów z terenu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

 

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój informuje, że w toczącym się postępowaniu złożono 2 oferty

Liczba ofert zgodna z warunkami zamówienia:  2 oferty

Kryteria oceny ofert:  100% cena

Oferta została złożona w terminie.

Wykaz ofert:

Nazwa firmy

Cena brutto

Baza Zaopatrzenia i Zbytu A-VISTA Komunikacja Miejska Sp.z o.o., Szpitalna 4, Kłodzko

75. 600 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna, Dusznicka 1, Kłodzko

50. 378 zł

Oferta wybrana do realizacji: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego o cenę dowozu uczniów i opiekunów z terenu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:16.08.2019 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:16.08.2019 09:09