Sprawozdanie

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój
za okres od 13 grudnia 2008r. do 19 stycznia 2009r
. 1. W dniu 18 grudnia 2008r. podpisałem porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji oraz Prezesem Stowarzyszenia Zieleniec w sprawie uruchomienia sezonowego Posterunku Policji w Zieleńcu. Czterech funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu rozpoczęło pracę w dniu 15 stycznia 2009r.

 2. Uczestniczyłem w dniach 12-19 grudnia 2008r. w spotkaniach wigilijnych (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związek Sybiraków, jednostki organizacyjne gminy).

 3. W dniu 19 grudnia 2008r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. Tematem Zgromadzenia:

- dalsze funkcjonowanie Związku,

- budowa składowiska odpadów,

- projekt budżetu 2009r.,

-sprawy organizacyjne.

 1. W dniu 19 grudnia 2008r. Z-ca Burmistrza spotkał się z panią Stefanią Sarkowską mieszkanką naszego miasta, która obchodziła 101 rocznicę urodzin.

 2. W dniu 22 grudnia 2008r. w Świdnicy uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym
  na zaproszenie biskupa Ignacego Deca.

 3. W dniu 23 grudnia 2008r. uczestniczyłem w otwarciu nowego wyciągu narciarskiego w Zieleńcu.

 4. W dniu 31.12.2008r. spotkałem się w Rynku z mieszkańcami i przyjezdnymi
  do naszego miasta, składając życzenia noworoczne..

 5. W dniu 01.01.2009r. brałem udział w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Fundację Festiwali Chopinowskich.

 6. W dniu 8 stycznia 2009r. tradycyjnie w Rynku, wspólnie z panią Dyrektor Liceum oraz młodzieżą z klas maturalnych, tańczyliśmy poloneza.

 7. W dniu 9 stycznia 2009r. spotkałem się z kierownikami jednostek oświatowych gminy w sprawach realizacji zadań w roku 2009r.

 8. W dniu 10 stycznia 2009r.- narada robocza z pracownikami Urzędu Miasta (realizacja zadań w 2009r.).

 9. W dniu 11 stycznia 2009r. grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w której brałem czynny udział. Ogółem zebrano ok. 13.500 zł.

 10. W dniu 12 stycznia 2009r. we Wrocławiu podpisałem umowę w Banku Gospodarstwa Krajowego dot. zaciągnięcia kredytu przez gminę Duszniki Zdrój (budowa hali sportowej).

 11. W dniu 08 stycznia 2009r. podpisałem Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie szczegółowego układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2009. Uwzględnione zostały wnioski Komisji Rady zgłoszone w trakcie omawiania projektu budżetu
  w miesiącu grudniu 2008r.

 12. W dniu 08 stycznia ogłosiłem Konkurs ofert na wsparcie w roku 2009 realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Duszniki Zdrój
  w zakresie:

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Termin składania ofert upływa z dniem 9 lutego 2009r.

 1. Od Nowego Roku został uruchomiony na parterze Urzędu punkt obsługi interesantów, a w dniu 10 stycznia br. przeniesiono i uruchomiano „kasę” Urzędu Miasta także
  na parterze budynku.

 2. Przygotowane zostały projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad na Sesji Rady Miejskiej.

 3. W dniu 19 stycznia 2009r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w Polanicy Zdroju
  w naradzie rocznej Policji. Temat spotkania dotyczył oceny funkcjonowania Komisariatu Policji za rok 2008 oraz współpracy z samorządami Polanicy Zdroju, Dusznik Zdroju i Szczytnej.

 4. W dniu 19 stycznia 2009r. we Wrocławiu podpisałem umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.Wydane zarządzenia:


 1. Zarządzenie nr 89/2008 z dnia 12.12.2008r. w sprawie zmian w planie dochodów
  i wydatków w budżecie miasta na rok 2008,

 2. Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 17.12.2008r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego
  od pracy,

 3. Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 23.12.2008r. w sprawie zmian w planie dochodów
  i wydatków w budżecie miasta na rok 2008,

 4. Zarządzenie nr 92/2008 z dnia 23.12.2008r. w sprawie powołania na czas nieokreślony Rafała Gresztę na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
  z dniem 1 stycznia 2009r.,

 5. Zarządzenie nr 93/2008 z dnia 29.12.2008r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiecie Buc do 31 marca 2009r.,

 6. Zarządzenie nr 94/2008 z dnia 31.12.2008r. w sprawie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22.12.2008r.
  (dot. ekwiwalentu),

 7. Zarządzenie nr 95/2008 z dnia 31.12.2008r. w sprawie zmian w planie dochodów
  i wydatków w budżecie miasta na rok 2008,

 8. Zarządzenie nr 96/2008 z dnia 31.12.2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,

 9. Zarządzenie nr 97/2008 z dnia 31.12.2008r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej (dot. działki 54 AM-1 obręb Wapienniki-63 m²
  z przeznaczeniem pod ujęcie wody,

 10. Zarządzenie nr 98/2008 z dnia 31.12.2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
  na drodze przetargu nieruchomości (dot. nieruchomości niezabudowanej, działka nr 11/3 AM-2 Zieleniec- 5303 m² ),

 11. Zarządzenie nr 01/2009 z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2009.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój za okres od 13 grudnia 2008r. do 19 stycznia 2009r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:18.02.2009 16:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:25.02.2009 11:35