OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”

 

 

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach Zdroju spółka z o. o. zawiadamia, iż w dniach od 15 października 2018 roku do 13 grudnia 2018 roku w siedzibie spółki na ul. Juliusza Słowackiego 32A 57 – 340 Duszniki Zdrój  zostanie udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Gminy Duszniki Zdrój na lata 2019-2028 opracowywanego wg stanu na 01.01.2019 r.

 

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z dnia 28 września 1991 r.) Art. 21 pkt. 4.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 14grudnia 2018 r. na adres:

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach Zdroju spółka z o. o.

ul. Juliusza Słowackiego 32A 57 – 340 Duszniki Zdrój 

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Justyna Kubacka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2018 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż