Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Duszniki-Zdrój.

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U.2017.328  z dnia 23.02.2017) Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój zamieszcza poniżej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Duszniki-Zdrój na okres 3 lat ustaloną przez Dusznicki Zakład Komunalny  spółka z o.o. i zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W załączeniu w formacie PDF: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.170.2018.AR  z dnia 11.06.2018 r. zatwierdzająca ustaloną przez Dusznicki Zakład Komunalny spółka z o.o. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Duszniki-Zdrój  na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Duszniki-Zdrój.
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2018 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż