JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO  POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul.   Rynek 6
pok. 9
tel.  + 48 74 86976658

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.

Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w Dusznikach-Zdroju Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest powiadomienie ( na piśmie-wniosek w załączeniu )  Urzędu Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju. Zgłoszenia można dokonać osobiście  u Kierownika USC  i uzgodnić formę uroczystości.  

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku  od godziny 07:30 do 16:00 , przerwa 12:15- 13:00

Uwagi:
Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Termin i szczegóły organizacji uroczystości wręczenia medali należy uzgadniać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju bezpośrednio z Kierownikiem USC

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Prosimy o pisemne wyrażenie swojej woli w sprawie wszczęcia procedury o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (czas trwania  od 6 do 8 miesięcy), a o  szczegółach zorganizowania uroczystości proszę o osobisty kontakt.

Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta RP.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późń. zm.)
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 227, poz. 2743 z późń. zm.)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 13:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:05.03.2020 10:37