Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

W Dusznikach-Zdroju jest to: Urząd Stanu Cywilnego , ul. Rynek 6 , pok.9 , tel. +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 16:00 , przerwa 12:15- 13:00

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej:

  • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2012r.Dz.U.poz. 1282).

Opłatę skarbową przelewem na konto urzędu:  Urząd Miasta  w Dusznikach-Zdroju  60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Wymagane dokumenty :

1. Wniosek  wg wzoru określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. (Dz.U. 2015, poz.194 ze zm.) - do pobrania w załączniku

2. Dowód osobisty lub paszport (do okazania)

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2018r, poz.2224 ze zm.)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o stanie cywilnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:25.02.2009 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szewczyk
Data aktualizacji:05.03.2020 10:30