Zarządzenie nr 90/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 10.12.2009 r.


w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczysteNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./, art. 77 i art.78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ zarządzam co następuje:§ 1.

Przeznacza się do aktualizacji z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 90/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 10.12.2009 r. w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:05.01.2010 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:05.01.2010 10:19