Sprawozdanie

z pracy Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

za okres od 18 listopada do 21 grudnia 2009r.

 

 1. W dniu 19 listopada 2009r. wspólnie z Sekretarzem uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu roboczym (Nachod- Republika Czeska) w celu zakończenia wspólnych ustaleń dot. projektu w ramach EWT pod nazwą „Strefy zdrowia na  pograniczu kłodzkim”, tj. dokończenie budowy hali sportowej oraz budowa toru wrotkarskiego.
 2. W dniu 20 listopada 2009r. brałem udział w roboczym spotkaniu z dyrektorami dusznickich szkół.
 3. W dniu 25 listopada 2009r. wspólnie z Dyrektorem ZBGKIM odwiedziliśmy Międzynarodowe Targi Poznańskie- Jesień 2009r
 4. 26 listopad 2009r. osobiście złożyłem życzenia Pani Stanisławie Kurczyńskiej z okazji jej 96 urodzin.
 5. W dniu 27 listopada 2009r. uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z zakończeniem w roku bieżącym kolejnego etapu programu „Głowa do góry”. Podjęte działania dotyczą poprawy funkcjonowania osób bezrobotnych (współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).
  W 2009 roku pięć osób ukończyło kurs „Opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun dzieci, osób starszych, pomoc domowa” oraz 2 osoby ukończyło kurs prawa jazdy. Rodzinom zapewniana jest pomoc prawna i wsparcie specjalistów.
 6. W dniu 30 listopada 2009r. zakończyła się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ewentualne wnioski pokontrolne zostaną przekazane w terminie późniejszym.
 7. 30 listopada 2009r. spotkałem się z Dyrektorem Muzeum Papierni oraz Panem
  A. Merkurem w sprawie możliwości wspólnych promocji na targach w 2010r.
 8. W dniu 1 grudnia 2009r. w Urzędzie Miasta spotkałem się z V-ce Ministrem Zdrowia Jakubem Szulcem.
 9. W dniu 3.12.2009r. uczestniczyłem w konferencji która odbyła się we Wrocławiu
  a dotyczyła „Odnawialnych źródeł energii”.
 10. W dniu 4 grudnia 2009r. Z-ca Burmistrza (na zaproszenie Starosty) uczestniczył
  w spotkaniu wójtów i burmistrzów w Kłodzku w sprawie transportu kolejowego oraz nowego rozkładu jazdy pociągów na trasie Kłodzko -Kudowa Zdrój.
 11. W dniu 7 grudnia 2009r. uczestniczyłem we Wrocławiu w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Temat szkolenia- „Zmiany w systemie finansów publicznych i termin ich wprowadzenia”.
 12. W dniu 7 grudnia 2009r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w otwarciu wystawy (Muzeum papiernictwa) „Świat Toruńskiego Piernika” przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. W tym samym czasie została również otwarta wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w XXXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci
  i młodzieży „Moja przygoda w muzeum” organizowanym przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawy można oglądać w miesiącu grudniu 2009r. oraz styczniu 2010r.
 13.  W dniu 8 grudnia 2009r. Zastępca Burmistrza osobiście złożył Pani Mariannie Kapuścińskiej życzenia z okazji 98 urodzin.
 14.  W dniu 9 grudnia 2009r. spotkałem się z komitetem organizacyjnym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w sprawie jej przebiegu i planowanego, uroczystego otwarcia w naszym mieście w lutym 2010r.
 15. W dniach 10.12.2009r. i 17.12.2009r. odbyły się zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku w sprawie dalszego funkcjonowania Związku
  od 1.01.2010 roku. Podjęta została Uchwała o  rozwiązaniu MZC w Kłodzku z dniem 31.12.2009r.
 16. W dniu 10 grudnia spotkałem się z przedstawicielami Mennicy Śląskiej w sprawie ewentualnego wydania w 2010r. medali lub monet promujących nasze miasto.
 17. Dnia 14 grudnia br. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
  im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach Zdroju uczestniczyłem
  w uroczystym otwarciu szkolnego miejsca zabaw. Pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw zakupiono dzięki środkom rządowego programu „Radosna Szkoła”. Wysokość otrzymanej dotacji 12.000 zł.
 18. W dniu 15 grudnia 2009r. uczestniczyłem w zakończeniu III Pucharu Polski Niewidomych i Słabowidzących w warcabach stu polowych, który odbył się
  w Dusznikach Zdroju.
 19. W dniu 17 grudnia 2009r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w wieczerzy Wigilijnej
  w OSW „Jarzębina” zorganizowanej przez Dusznickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Grupę charytatywną Caritas oraz OSW Jarzębina.
 20. W dniu 17 grudnia 2009r. wspólnie z Z-cą spotkałem się z Zarządem ZEM Duszniki Zdrój.
 21. W dniu 18 grudnia 2009r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w podsumowaniu obchodów 35- lecia Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich połączonego z poczęstunkiem Wigilijnym. Uroczystość odbyła się w Kudowie Zdroju.
 22. W dniu 19 grudnia 2009r. osobiście złożyłem życzenia i gratulacje dla Pani Stefanii Sarkowskiej z okazji 102 urodzin. W tym samym dniu uczestniczyłem w wieczerzy wigilijnej OSP Duszniki-Zdrój

Wydane zarządzenia:

1.       Zarządzenie Nr 81 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

2.       Zarządzenie Nr 82 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków w budżecie na rok 2009.

3.       Zarządzenie Nr 83 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomości.

4.       Zarządzenie Nr 84 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wartości gruntów
do inwentaryzacji mienia komunalnego.

5.       Zarządzenie Nr 85 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

6.       Zarządzenie Nr 86 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego
od pracy.

7.       Zarządzenie Nr 87 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków w budżecie na rok 2009.

8.       Zarządzenie Nr 88 z dnia 7 grudnia w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

9.       Zarządzenie Nr 89 z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przyznania środków na realizację Rocznego Programu Współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2010 roku.

10.   Zarządzenie Nr 90 z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

11.   Zarządzenie Nr 91 z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze przetargu działek budowlanych.

12.   Zarządzenie Nr 92 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój za okres od 18 listopada do 21 grudnia 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:22.12.2009 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:22.12.2009 10:15