Zarządzenie Nr    88/2009

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 7 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie : ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

 

 

 

          Na podstawie art. 7 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. z roku 2005 Dz.U. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 10 i 11 rozdziału III Polityka czynszowa Uchwały nr XV/88/07 Rady Miasta Dusznik Zdroju z dnia 26 października 2007r.  w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012 Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się  miesięczną stawkę czynszu za 1m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 2,14 zł.

 

§ 2

 

Stawka podstawowa czynszu podlega obniżeniu lub podwyższeniu wg. kryteriów ustalonych w § 11 ust. 3 i 4 rozdziału III Polityka czynszowa Uchwały nr XV/88/07 Rady Miasta Dusznik Zdroju z dnia 26 października 2007r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012 Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój

 

§ 3

 

Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminie tj. 0,90 zł.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 86/2008 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 1 grudnia 2008r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:08.12.2009 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:17.12.2009 13:30